Priser

Här finner ni priser för rådgivning, avtal, föreläsningar etc. 
För prisuppgift gällande något som inte framgår nedan skicka en förfrågan till info@hundjuristen.se. 

Betalning sker i förskott, mot faktura, om inte annat framgår av uppdraget. 
Avtalen får endast användas för det avtalade syftet och får inte spridas. Hundjuristen skriver inga avtal som strider mot svensk lag. 

Priserna gäller till och med 2018-12-31. 

Privatpersoner (priser inkl. moms)

Rådgivning / Konsultation                  
Inledande 15 minuters rådgivning/konsultation är kostnadsfri. Därefter kostar rådgivning/konsultation 1250 kr per påbörjad timme.   
1250 kr 
Fodervärdsavtal - färdig mall 299 kr
En färdig avtalsmall för fodervärdsavtal mellan två parter som inte är medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK). 
Fodervärdsavtal - anpassat
Detta avtal skrivs på uppdrag av kund och med de speciella villkor och förutsättningar som kunden har. Avtal mellan två parter som inte är medlemmar i Svenska Kennelklubben (SKK)
799 kr + 500 kr/tim
Köpeavtal / Avtal om omplacering / Avtal om ägarbyte - färdig mall 229 kr
Atal för alla former av ägarbyte mellan privatpersoner. Färdig mall. 
Köpeavtal / Avtal om omplacering / Avtal om ägarbyte - anpassad
Avtal för alla former av ägarbyte mellan privatpersoner. Anpassat efter kundens önskemål och förutsättningar. Observera att ett förbehåll att hunden ska återgå till överlåtaren i vissa fall inte är lagenligt och därmed inte kan avtalas om. 
799 kr + 500 kr/tim
Avtal om hundpassning / hundrastning - färdig mall
Avtal mellan privatpersoner för hundpassningstjänst eller hundrastning. 
299 kr
Avtal om hundpassning / hundrastning - anpassad
Avtal mellan privatpersoner för hundpassningstjänst. Reglerar bland annat vad som ska gälla om hunden orsakar skada eller skadas. 
399 kr + 500 kr/tim
Inackorderingsavtal - färdig mall
För tillfällen då hunden ska inackorderas över en eller flera nätter, eller längre tidsperiod, hos en privatperson.
349 kr
Inackorderingsavtal - anpassad
För tillfällen då hunden inackorderas över en eller flera nätter, eller längre tidsperiod hos en privatperson. Anpassas för att passa era behov. 
549 kr + 500 kr/tim
Avtal om samägande - färdig mall
För två privatpersoner som vill äga hunden gemensamt. Reglerar kostnader och omsorg. 
299 kr
Avtal om samägande - anpassad
För två privatpersoner som vill äga hunden gemensamt. Här kan förutsättningarna för ert samägande regleras samt vad som ska gälla om ena parten exempelvis flyttar, om sambor går isär, gemensam "vårdnad" etc.
499 kr + 500 kr/tim
Parningsavtal - färdig mall
Reglerar vad som gäller mellan personer som äger hundar som sak paras. 
549 kr
Parningsavtal - anpassad
Här kan regleras vad som ska gälla vid parning, språngavgift, betalning etc. 
649 kr + 500 kr/tim
Avtal om hälsotester
Här regleras säljarens önskan att köparen/ägaren ska genomföra vissa hälsotester där säljaren förbinder sig att betala en viss summa för genomförda tester. Köparen/ägaren förbinder sig inte att genomföra testerna, men om denne vill få ersättning av säljaren ska denne presentera resultatet för säljaren. 
399 kr
Avtal om metalbeskrivning och mentaltester
Här regleras säljarens önskan att köparen/ägaren ska genomföra vissa mentaltester/-beskrivningar där säljaren förbinder sig att betala en viss summa för genomförda tester. Köparen/ägaren förbinder sig inte att genomföra testerna, men om denne vill få ersättning av säljaren ska denne presentera resultatet för säljaren. 
399 kr
Fysiska möten
Vid fysiska möten tillkommer kostnader för resa (25 kr/mil), parkering etc. samt restidsersättning (200 kr/påbörjad halvtimme). 
Företag / organisationer (priser exkl. moms)
Avtal om hundpassning/hundrastning - färdig mall 
Avtal för hunddagis eller hundrastningsföretag
799 kr
Avtal om hundpassning/hundrastning - anpassad
Avtal för hunddagis eller hundrastningsföretag, anpassas efter de villkor ni önskar.
Med er företagslogotyp och ert företagsnamn i hela dokumentet. 
949 kr + 950 kr/tim
Inackorderingsavtal - färdig mall
Avtal för hundpensionat. 
799 kr
Inackorderingsavtal - anpassad
Avtal för hundpensionat, anpassas efter de villkor ni önskar.
Med er företagslogotyp och ert företagsnamn i hela dokumentet. 
949 kr + 950 kr/tim

 
Föredrag/föreläsning (priser exkl. moms)
Innehållet anpassas efter målgrupp och era önskemål. 
2 timmar kväll/helg 4290 kr
+ valfri frågestund 30 min 800 kr
Heldag helg
6 timmar + raster
9990 kr
Heldag vardag
6 timmar + raster
6990 kr
Halvdag helg dagtid
3,5 timme 
5490 kr
Halvdag vardag
3,5 timme
4490 kr
Resa
25 kr/mil alt. reskostnad med annat färdmedel än bil. 
Restidsersättning 200 kr per påbörjad halvtimme. 
Avbokning
Avbokning inom 24 timmar debiteras 100 % av det fasta priset,
avbokning inom 7 dagar debiteras 50 % och
avbokning inom 14 dagar debiteras 20 %.
Vid all avbokning, oavsett tidpunkt, utgår en administrationsavgift, 250 kr. 

Erbjudande